Regulamentul taberei

Prin acest regulament urmărim asigurarea unui cadru potrivit în care să ne putem desfășura și în care să fim într-adevar zidiți și încurajați, spre slava lui Dumnezeu. În acest sens, toți participanții acestei tabere trebuie să consimtă la respectarea acestui regulament. Rugămintea organizatorilor este ca aceste cerințe să nu fie privite doar ca un simplu set de reguli, ci să se aibă în vedere spiritul și intenția cu care au fost scrise.

 1. Asigurarea locului în tabăra este realizată din momentul achitării acontului de 100€. În eventualitatea în care participantul respectiv nu mai vine în tabără, acontul nu va fi returnat.
 2. Participanții care vor veni în grup vor alege în prealabil un lider responsabil de grup cu care organizatorii taberei vor colabora.

 3. Participarea la activitățile taberei (timpul devoțional, timpul de laudă și închinare, studiul biblic, excursiile) este obligatorie. Cazurile care vor reprezenta excepții vor fi în prealabil discutate cu organizatorii taberei și aprobate de aceștia.
 4. Nu se acceptă părăsirea taberei sau, în timpul excursiilor, a grupului, decât în situații de excepție cu acordul organizatorilor.
 5. Orele de linişte (23:00 – 07:30) vor fi respectate cu strictețe. După ora 23:00 participanții nu vor mai părăsi incinta hotelului și vor păstra liniștea.

 6. Fiecare participant se angajează sa nu aducă pagube nici echipamentului taberei, și nici hotelului și oricărui bun aparținând acestuia. Orice pagubă materială adusă pe tot parcursul taberei va fi suportată de persoana sau persoanele responsabile de provocarea lor.
 7. Se va avea în vedere protejarea mediului inconjurător şi  pastrarea curateniei pe proprietatea hotelului. Gunoaiele vor fi puse în locuri special amenajate. Orice sancțiune din partea autorităților responsabile ca urmarea a încălcărilor normelor de protejare a mediului înconjurător și de menținere a curățeniei va fi suportată de persoana sau persoanele vizate.

 8. Fiecare participant trebuie să respecte, prin vorbire și comportament, atât ceilalți participanți și organizatorii taberei, cât și personalul hotelului unde vom fi cazați.
 9. Participanții vor folosi un limbaj decent și curat, evitând cuvinte jignitoare sau murdare. În relațiile cu ceilalți este interzisă batjocura și bârfa.
 10. Conduita fața de persoane de sex opus va fi marcată de respect, transparență, și moralitate creștină. Exprimarea publică de afecțiune în cazul cuplurilor necăsătorite este nepermisă, indiferent de convingerile persoanelor în cauză, din considerație pentru cugetul celorlalți participanți. În cazul cuplurilor căsătorite exprimarea publică de afectiune  este permisă în limitele bunului simț.
 11. Participanții vor caută sa fie decenți în felul în care se îmbracă și se comportă. Îmbrăcăminte sumară și/sau extravagantă nu își au locul în această tabără.
 12. Scăldatul și înotul se vor face exclusiv în locuri special amenajate și puse la dispoziția participanților, și niciodată în grupuri mixte băieți-fete.
 13. Este de la sine înteleasă interdicția absolută de a fuma și de a consuma droguri. Participanții se vor abține pe toată perioada taberei și de la consumul de băuturi alcoolice, fie ca o fac din convingere personală, fie din considerație față de cugetul celorlalți participanți.

Nerespectarea regulilor şi îndrumărilor liderilor, urmată de un eventual accident, nu va atrage responsabilitatea organizatorilor.

Pentru buna desfaşurare a taberei se va recurge, cand va fi necesar, la metode disciplinare, mergand pana la excludera din tabara.